Over Stiemerlab

Stiemerlab was een citizen science of burgerwetenschappelijk project dat tussen 2020 en 2022 de waterkwaliteit van de Stiemerbeek in kaart bracht via een samenwerking tussen Luca School of Arts, VITO, CMK – Uhasselt, Stad Genk, VMM met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Aangezien de verbetering van de waterkwaliteit van de Stiemerbeek één van de belangrijke doelstellingen is van de ontwikkeling van de Stiemervallei, werd ervoor gekozen om vanaf mei 2023 het project verder te zetten. In de eerste fase werd door de burgerwetenschappers zowel staalnames genomen als sensoren onderhouden. In de tweede fase zullen enkel de sensoren (en het onderhoud) behouden blijven.

Het unieke aan het project is dat wetenschappers en burgers samenwerkten om de metingen uit te voeren, door gegevens te verzamelen, voor de sensoren te zorgen en waterstalen te nemen!

Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding in Genk hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemerbeek en Stiemerbeekvallei. Het citizen science (of burgerwetenschappelijk) project ‘Stiemerlab’ vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties actief kunnen bijdragen om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken. Het project wil burgers actief betrekken, onder meer door hen te trainen als burgerwetenschappers om met behulp van sensoren data te verzamelen over de waterkwaliteit in de Stiemerbeek. Daarnaast kunnen burgers ook participeren in het in kaart brengen van de biologische waterkwaliteit via het nemen van waterstalen op verschillende locaties in de Stiemervallei.

De bekomen resultaten worden vervolgens gevisualiseerd op een toegankelijke manier naar een breed publiek in de publieke ruimte en op een open online platform Het doel van dit project is enerzijds om de waterkwaliteit van de Stiemerbeek over een lange periode op te volgen en anderzijds inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

Heb je nog een vraag over Stiemerlab of de Stiemervallei? Dan kan terecht bij Stad Genk, via stiemervallei@genk.be (e-mail) of 089 65 45 86 (telefoon).

 

De data die werd verzameld kan je steeds bekijken op de interactieve kaart op deze website. In de presentatie hiernaast ontdek je meer over het verloop en de resultaten van Stiemerlab.

Heb je nog vragen over de resultaten? Je kan steeds terecht bij stad Genk via stiemervallei@genk.be.

 

Via de nieuwsbrieven van Stiemerlab kon je in de eerste fase op de hoogte blijven over de voortgang van het project. Je kan de nieuwsbrieven hier herbekijken.

Vanaf 2023 wordt het nieuws over het Stiemerlab opgenomen in het Stiemernieuws, de nieuwsbrief over de Stiemervallei. Schrijf je hier in.

Samen met Stiemerlab organiseerden kunstenaars en ontwerpers ook interventies in de Stiemervallei, om het project onder de aandacht te brengen en de resultaten te delen met Genkenaren.

Constructlab ging op expeditie en vaarde met een zelfgebouwd vlot de Stiemer af. Onderweg gingen ze met bewoners en passanten in gesprek, om zo te ontdekken hoe het met de Stiemer is gesteld. Ontdek hier meer over het project.


Foto: Simon Verschelde

Ook Valerie van Leersum, een Nederlandse kunstenares en vormgeefster, ging op veldonderzoek in de Genkse Stiemervallei. Het resultaat zijn vijf levensgrote collages uit verzamelde objecten en verhalen. Je ontdekt hier meer over het project.


Foto: Valerie van Leersum

 

Ben je verder nog benieuwd naar wat de burgerwetenschappers in Stiemerlab allemaal doen? Maak in onderstaande video’s kennis met enkele vrijwilligers uit de eerste fase van het project!